Menu:

Sankt Hans i Sandby Juni 2013

 

Så var der igen Sankt Hans-fest på sportspladsen ved Sandby Skole!

Bålet tændtes som sædvanligt kl. 21 og båltalen holdtes i år af fhv. turistchef i Nakskov Lise Simon. Mange mødte op og hyggede sig med pølser og drikke og midsommersang.

 E-mail: formand@4912.dk 

E-mail: webmaster@4912.dk