Menu:

Nyt fra 4912  Februar 2013

 

I TV, radio og dagspressen tales og skrives der dagligt om lukning af virksomheder, fødselsunderskud, sammenlægninger af snart sagt alt, lige fra skoler til plejecentre, og som nok det mest alvorlige: fraflytning fra landområderne.

Denne afvikling kan man vælge at tage til efterretning og lade tingene gå sin skæve gang.

Vi kan også vælge at sige, at vi der er så heldige at bo her, nægter at lade os afvikle. Vi vil arbejde på at udvikle os.

Beboerforeningen har i de seneste par år ikke været foregangsmænd for nye arrangementer, men blot holdt traditionerne i hævd, hvilket vi også gladelig og gerne gør.

Men med Masterplanens mulige konsekvenser for småsamfundene og skolebygningens uvisse skæbne spøgende i baggrunden, smøger vi nu ærmerne op.

Og med den store opbakning, som den nye fotoklub fik fra lokalbefolkningen fik til deres første udstilling - folk kom, så, og blev i adskillige timer, hvor snakken gik lystigt til tonerne fra et velspillende lokalt orkester - i erindringen, er det beboerforeningens klare opfattelse, at der er grobund for flere sammenkomster, hvor inspiration til sammenhold og nye tiltag kan spire frem.

Vi, beboerforeningens bestyrelse, kan dog ikke ved egen kraft løfte opgaven at holde liv i et forhåbentligt levende lokalområde. I skrivende stund vides det ikke, om vort nye tiltag med en caféaften, hvor der er mulighed for vinsmagning og efterfølgende hyggeaften, vil falde i borgernes smag, men håbet er, at vi med sådanne arrangementer kan udvide ”Tordenskjolds Hær” med nye soldater.

I 4912 området er der i forvejen rigtig mange spændende arrangementer, men der er plads til flere.

Citat af Klaus Kjærgaard:

”Gør du noget for andre, så gør du noget for dig selv, hvad enten du ved det eller vil være ved det.

Det er en fantastisk gave at få mulighed for det.”

 

I forrige nr. af Sognebladet lovede vi at indkalde interesserede til et møde ang. får på Kildevangen.

Efterfølgende er der varslet nye regler for dyrehold, og da vi ikke helt har styr på, hvad det vil indebære for den enkelte, har vi valgt at se tiden lidt an.

                       ----------------

Indkaldelse til generalforsamling.

Beboerforeningen 4912 afholder generalforsamling torsdag d. 18 april 2013  kl. 19:00

Beboerhuset Tårsvej 90, Sandby.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

På valg er: Lis Andersen Pepping, Christel Pierson, Knud Bentzen og Steen Grøndahl.

Punkter, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før.


               

 E-mail: formand@4912.dk 

E-mail: webmaster@4912.dk