Sandby kirke   Kornneg       Halmballe 

Menu:

 

Næstformand i menighedsrådet Kirsten Knudsen bød velkommen til høstgudstjenesten

 - som blev festligt akkompagneret af "De glade spillemænd" og havde indslag af både små og store sognebørn.

Minikonfirmanderne sang og viste hvad sangen handlede om med fagter, dirigeret af Hanne Lund, mens den ældre årgang sad og ventede på at det blev deres tur.

 

 

Hanne fik hjælp til nadveren, som foregik på en ny måde ved at man dyppede sit brød i "vinen".

 

Da vejret var skiftende med blæst og varsel om regn, blev høstfesten afholdt i konfirmandstuen, som var pyntet

og lovede rigeligt med føde, først til kroppen

og senere til hjernen, idet vi hørte foredrag om høsten i gamle dage ved historiker Hanne Christensen.

Indimellem underholdt "De glade spillemænd" med munter spillemandsmusik og historier

 

Og i haven var der bål og snobrød for børnene, som også stod for diverse lege og spil man kunne prøve.

Villy "Bedstefar" stod for bålet

Lis var supergod til at kaste - og ramme?

Fiskespil

Villy kaster med støvle

Det var en god dag.