Menu:

Beboerforeningen 4912 har som hjemsted det område der dækkes af postnummeret 4912. Foreningen er upolitisk, og dens formål er at varetage beboernes interesser og skabe et godt miljø i området.

Bestyrelsen består af:

                   
                   
                  Medlem: Lisbeth Petersen Tlf. 42 34 94 90
                   
                  Kasserer: Pia Hansen Tlf. 24 67 15 60

                  Sekretær: Christel Pierson Tlf. 22 12 28 53
                    webmaster@4912.dk

                  Repr. i Brugerrådet: Lis Pepping Tlf. 21 22 50 93

                  Medlem: Lisbeth Jørgensen Tlf. 20 47 76 19

                  Medlem: Flemming Rasmussen Tlf. 51 23 06 24

                  Medlem: Jan Pedersen  Tlf. 21 28 41 77

                  Suppleant: Lejf Andersen Tlf. 54 93 14 69 
                   
                  Suppleant: Mette Olsen Tlf. 28 49 41 47

  


Bestyrelsen mødes månedligt.  Dagsordener og referater kan ses her.    

                
                    
Kontingentet er 75 kr. årligt pr. person og gælder for kalenderåret.
Betaling kan ske til bestyrelsen eller via netbank til  Reg. 693 Kontonr.2742365