Menu:

 

Borgermøde 26. marts 2009

En desværre meget lille flok interesserede fra Sandby og Tårs mødte op på Sandby Skole for at høre udviklingskonsulent Bo Rasmussen fra Lollands Kommune fremlægge skitser og forslag til områdefornyelsens 2. etape.

Vi så først en lille video om CFT - Community Testing Facilities - et storstilet projekt om forskellige måder at udvinde varig energi ud fra vind, vand og sol - og alger! Det gør en stolt af at bo på Lolland at vide at vi går i spidsen for tiltag der er rettet mod at gøre noget ved den globale opvarmning. At vi alle sammen måske kan få billigere energi engang, er da heller ikke så tosset.

Vi gennemgik så projektet om områdefornyelsen. Fasen med mindestenen, branddammene og et grønt område på Stationsalléen er allerede næsten færdiggjort. Tilbage står nu en række store opgaver med indfaldsvejene, hovedgaden, grønt område og stisystemer samt ikke mindst en stor dejlig legeplads ved Sandby skole - som forhåbentlig i en ikke så fjern fremtid kan kaldes Sandby Kulturcenter.

Der blev oprettet forskellige arbejdsgrupper, som skal se på de forskellige delprojekter og komme med gode idéer. Formand Lis hører meget gerne fra interesserede. Der er plads til flere i arbejdsgrupperne - og I er meget velkomne!

I kan kontakte Lis på Mobil: 21225093 og E-mail: formand@4912.dk

Kontingentet er 50 kr. pr. person og gælder fra maj og 12 måneder frem. Indbetalingskort er vedhæftet sognebladet og kan fås ved henvendelse til bestyrelsen eller hos købmanden.