Menu:

Har I noget på hjerte, som I vil fortælle os andre om eller vise frem?
 
Har I arrangementer, der har almen interesse, og som I vil have sat på kalenderen?
 

Så skriv til

webmaster@4912.dk

 

Det naturlige Lolland - ny android app. der guider dig rundt på Lolland.

 

Sprogindføring i den lollandske dialekt -
for tilflyttere

Historier fra Ravnsborg Lokalhistoriske Forening

Skibsvraget ved Lindelse

Fattigforsørgelse i gamle dage
 

Kulturelt LF- Netværk

Klik på linket ovenfor og vær med til at støtte kulturen på Lolland-Falster! Skriv dig på mail listen og vær selv aktivt med i arbejdet med at opbygge et kulturelt netværk. Vi har brug for at samle kræfterne og stå sammen. Læs her om Sandbys Helge Strufe - et af de mange LF-kulturtalenter.

Links:


 

Lørdag 2. november kl. 14 er der indvielse af shelterne i Sandby Motionspark, Tårsvej 67, 4912 Harpelunde. Der serveres pølser og snobrød, og alle er velkomne.

Shelterne er opført af "Beboerforeningen 4912" for at tilgodese de mange cykelturister der kommer gennem Sandby og også for at lokale bedsteforældre kan have lidt hyggeligt lejrliv med deres børnebørn. Det er økonomisk støtte fra Friluftsrådet der har gjort projektet med shelterne muligt, og de er opført med bistand fra Naturlandet Lolland-Falster, hvis booking-system vi vil benytte. Der er allerede et bålsted, og senere kommer der også en bænk omkring dette.
 
Friluftsrådet giver tilskud til projekter der er medvirkende til at folk bevæger sig ud i naturen, og vi er glade og taknemlige for at Friluftsrådet gjorde vores projekt til virkelighed.

Projektet har været undervejs et helt år, og  vi er glade for at Jyske Bank velvilligt bevilgede os en kassekredit.
---------------------------------------

Hjemmesiden har nu fået et billedgalleri!

------------------------------------------

Højreby Spillemandslaug
 

 

Spillemændene fra Højreby havde for nogle år siden 30-års jubilæum og fejrede det med at udgive en CD med spillemandsmusik, hvoraf en del stammer netop fra vores område, nemlig fra N.C. Andreasens nodebog.

N.C. Andreasen var spillemand og kom fra Nordgården i Sandby. Du kan her læse Henri Bitsch Johansens beretning om ham og de andre Sandby-spillemænd.

 

 

 

 

 

webmaster@4912.dk.